Organizace - sportovní svazy

Billiard-hockey šprtecJako každá jiná sportovní disciplína, má i billiard-hockey šprtec své národní a mezinárodní sportovní svazy, které vyhlašují a řídí oficiální soutěže. Mezinárodní federací je World Table Hockey Association. V Česku působí dvě oficiální organizace billiard-hockeye šprtce. Národním sportovním svazem je Unie hráčů stolního hokeje. Některé žákovské a mládežnické soutěže jsou pak v kompetenci Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou.

World Table Hockey Association

World Table Hockey Association byla ustanovena v roce 1992 ve Švédsku a jejími zakládajícími členy byly Švédsko, Polsko a Československo. V současné době má WTHA již na třicet členských zemí z pěti kontinentů. Od roku 2006 je WTHA registrována jako mezinárodní, nestátní, nezisková organizace se sídlem v České republice.

Hlavním úkolem WTHA je organizace a řízení mezinárodních soutěží ve stolním hokeji a to především v kategorii billiard-hockey. Každoročně je WTHA pořadatelem mistrovství světa nebo Evropy a řady dalších turnajů v této disciplíně, včetně seriálu WTHA Tour a klubových soutěží družstev. Kromě toho pořádá WTHA také evropské turnaje v air-hockeyi a mezinárodní soutěže v některých táhlových stolních hokejích. WTHA je principiálně otevřena pro všechny typy stolních hokejů.

Rok založení
1992 (právní subjektivita od 2006)
Sídlo
Praha, Česká republika
714 59 227
Právní forma
organizace s mezinárodním prvkem
Statutární orgán
Jakub Hasil – předseda/president
Další členové řídícího výboru
Dariusz Targosz, Vasilij Lazarev
Korespondenční adresa
Jakub Hasil – WTHA, Skupy 2432/bl.200, 434 01 Most
E-mail
wtha@billiardhockey.cz, wtha@email.cz
Webové stránky
www.billiardhockey.com

Unie hráčů stolního hokeje

Unie hráčů stolního hokeje vznikla v roce 1991 a je národním sportovním svazem stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec. V tomto sportu tedy organizuje a řídí soutěže jednotlivců i družstev v ČR, včetně mistrovství ČR, a zabezpečuje státní reprezentaci v billiard-hockeyi. Unie HSH pro Českou republiku každoročně získává úspěchy na mistrovství Evropy i světa.

Unie hráčů stolního hokeje je přidruženým členem ČSTV a řádným členem World Table Hockey Association, je zaregistrována jako občanské sdružení. Nejvyšším orgánem UHSH je valná hromada. Činnost průběžně zabezpečuje řídící výbor. Statutárním orgánem je generální sekretář.

Rok založení
1991
155 48 813
Právní forma
občanské sdružení
Statutární orgán
Dalibor Kyzlink - generální sekretář
Další členové řídícího výboru
Jiří Nakládal, Ondřej Černý, Martin Kučera
Korespondenční adresa
Bayerova 45, 602 00 Brno
Telefon
541 215 757
E-mail
info@uhshbrno.cz
Webové stránky
www.uhshbrno.cz

Sdruežní mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností. Prostřednictvím svých regionálních sdružení s vlastní právní subjektivitou sdružuje jednotlivce i kolektivy se společným zájmem, kterým je stolní hokej a stolní kopaná. Činnost sdružení je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Mezi hlavní soutěžní aktivity patří Liga škol a Žákovská Tour v billiard-hockeyi. Nejlepší družstva z Ligy škol reprezentují ČR ve Schools Challenger. Kromě toho Sdružení mládeže SHSK pořádá také soutěže v některých dalších stolních hokejích.

Sdružení se rovněž metodicky a organizačně podílí na vzniku nových klubů a oddílů, organizuje metodická školení vedoucích a pořádá prezentační akce jednotlivých disciplín.

653 52 467
Právní forma
občanské sdružení
Statutární orgán
Martin Kučera - předseda
Korespondenční adresa
Č. p. 280, 664 23 Čebín
Telefon
777 876 487
E-mail
info@smshsk.cz
Webové stránky
www.smshsk.cz