rychlovka

Šprtec na Podkrušnohorském gymnáziu Most vyhrál Ondřej Černý.