rychlovka

Czech Open 2013 vyhrál Jaroslav Frankl junior (BHC Dragons Brno).