>>> https://tablehockey.cz/ <<<

Od šprtce po billiard-hockey ..

Historie hry zvané šprtec spadá až do doby Rakouska-Uherska. Klukovská hra ŠPRTEC, původně využívající mince a knoflíky, přežila pád monarchie, první republiku i obě světové války. Na různých hracích plochách a podle různých pravidel se za desítky let odehrálo nespočetně zápasů. Zlom ve vývoji nastal na přelomu padesátých a šedesátých let 20.století. V roce 1960 byla založena Stolní hokejová liga Brno, soutěž dodnes hraná. To už se podoba šprtce výrazně přiblížila té dnešní – hřiště bylo ohraničeno mantinelem a osazeno kovovými brankami, dřevěné hrací kameny z dámy byly na vrchní straně označeny jménem a číslem hráče, puk byl použit ze hry loto… V dalších letech došlo k postupnému upravení velikosti hřiště až k dnešním rozměrům.

Dalším klíčovým bodem byl rok 1980, kdy byl v Brně odehrán první oficiální meziměstský turnaj, později uznaný jako 1.mistrovství republiky. Koncem osmdesátých let byly navázány také mezinárodní kontakty – se švédskými hráči stolního hokeje Stiga. V roce 1991 byla založena Československá Unie hráčů stolního hokeje – společná pro kategorie Šprtec i Stiga. O rok později proběhlo v Brně mistrovství Evropy a Světový pohár obou kategorií. V jeho závěru došlo k roztržce mezi oběma kategoriemi, iniciované obchodním ředitelem švédské firmy Stiga. Čeští zástupci Stiga se přiklonili ke Švédům, a tak došlo v roce 1993 k rozdělení Unie HSH. Tu si ponechal šprtec, jako většinová skupina; hráči Stigy později založili Českou asociaci Stiga game. Ještě v roce 1993 v rámci Oresund Cupu ve Švédsku byla pro billiard-hockey založena World Table Hockey Association.

Název billiard-hockey se pro šprtec začal používat od prvních mezinárodních soutěží. Výraz „Table Hockey“ byl blokován jako vžitý pro táhlové stolní hokeje, „šprtec“ byl pro cizince nevyslovitelný a označení „československá varianta“ bylo nepřijatelné pro české (československé) hráče šprtce. Mezinárodní soutěže v billiard-hockeyi, včetně mistrovství Evropy a světa, řídí World Table Hockey Association, české soutěže pak Unie hráčů stolního hokeje (mistrovství ČR, Český pohár, ligové soutěže družstev, …) a Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou (Liga škol a další žákovské soutěže).