Disciplinární a etická komise

Případné disciplinární prohřešky členů ČSBH řeší Disciplinární a etická komise. Komise je pětičlenná, přičemž vždy jeden člen zastupuje řídící výbor ČSBH.

Členy komise volí na tříleté období Rada zástupců. O trestech rozhoduje komise v souladu s řády ČSBH.

Členové:

  • Martin Vrána (předseda)
  • Vojtěch Ludvík
  • Mia Foltýnová
  • Miroslav Škorpík
  • Michal Justra

 

  • Vojtěch Brauner (náhradník)

(zvoleni na období leden 2023 – leden 2026)