Případné disciplinární prohřešky členů ČSBH řeší Disciplinární a etická komise. Komise je pětičlenná, přičemž vždy jeden člen zastupuje řídící výbor ČSBH.

Členy komise volí na tříleté období Rada zástupců. O trestech rozhoduje komise v souladu s řády ČSBH.

Členové:

  • Veronika Grabinská (předseda)
  • Vojtěch Ludvík
  • Miloslav Mach
  • Miroslav Škorpík
  • Martin Vrána

(zvoleni na období 27.01.2019 – 26.01.2022)