Logo Český svaz billiard-hockey

Český svaz billiard-hockey

Již od roku 1991 jsme národním sportovním svazem stolního hokeje – kategorie billiard-hockey šprtec. Organizujeme a řídíme soutěže jednotlivců i družstev v celé České republice a zajišťujeme reprezentaci stolního hokeje na mezinárodní úrovni s každoročními úspěchy.

Disciplinární a etická komise

Případné disciplinární prohřešky členů ČSBH řeší Disciplinární a etická komise. Komise je pětičlenná, přičemž vždy jeden člen zastupuje řídící výbor ČSBH.

Členy komise volí na tříleté období Rada zástupců. O trestech rozhoduje komise v souladu s řády ČSBH.

Členové:

  • Veronika Grabinská (předseda)
  • Vojtěch Ludvík
  • Miloslav Mach
  • Miroslav Škorpík
  • Martin Vrána

(zvoleni na období 27.01.2019 – 26.01.2022)

Partneři

WTHA Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou United Energy, a. s.

Vyhledávání


MČR 2019 BŘECLAV

Co je šprtec


Poslední články


Odběr novinek


Šprtec v ČR

Vytvořil Dominik Fiala · Mapa stránek