Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSBH. VH je svolána nejméně jedenkrát ročně, zpravidla při mistrovství ČR. V naléhavých případech je generální sekretář ČSBH oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu.

VH např. schvaluje změny stanov, volí členy řídícího výboru, řeší mimořádná odvolání členů. Obvykle také přiděluje pořadatelství mistrovství ČR, Czech Open a celostátní turnaje.

Právo účasti má každý člen ČSBH. Pro hlasování jmenují jednotlivé kluby svého zástupce, který disponuje počtem klubových hlasů (počet hlasů je roven počtu členů klubu, kteří startovali v průběhu sezóny alespoň jedenkrát v soutěži jednotlivců). Členové ČSBH bez klubové příslušnosti se účastní sami za sebe (hlasovací právo je opět vázáno na start v soutěži jednotlivců).