Logo Český svaz billiard-hockey

Český svaz billiard-hockey

Již od roku 1991 jsme národním sportovním svazem stolního hokeje – kategorie billiard-hockey šprtec. Organizujeme a řídíme soutěže jednotlivců i družstev v celé České republice a zajišťujeme reprezentaci stolního hokeje na mezinárodní úrovni s každoročními úspěchy.

Výkonný výbor

Činnost ČSBH průběžně řídí – v souladu se stanovami a ostatními řády ČSBH – Výkonný výbor je složený z předsedy, tajemníka a hospodáře. Výkonný výbor mj. zodpovídá za ekonomické zabezpečení činnosti ČSBH, zabezpečuje komunikaci se státními orgány, zahraničními subjekty apod.

Členové jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období.

Členové:

  • Předseda – Jaromír Foltýn jun (období 2019-2023)
  • Tajemník – Patrik Juchelka
  • Hospodář – Michal Smolík

Partneři

WTHA Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou United Energy, a. s.

Vyhledávání


MČR 2019 BŘECLAV

Co je šprtec


Poslední články


Odběr novinek


Šprtec v ČR

Vytvořil Dominik Fiala · Mapa stránek