Výkonný výbor

Činnost ČSBH průběžně řídí – v souladu se stanovami a ostatními řády ČSBH – Výkonný výbor je složený z předsedy, tajemníka a hospodáře. Výkonný výbor mj. zodpovídá za ekonomické zabezpečení činnosti ČSBH, zabezpečuje komunikaci se státními orgány, zahraničními subjekty apod.

Členové jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období.

Členové:

  • Předseda – Jaromír Foltýn jun (období 2019-2023)
  • Tajemník – Patrik Juchelka
  • Hospodář – Michal Smolík