Výkonný výbor

Činnost ČSBH průběžně řídí – v souladu se stanovami a ostatními řády ČSBH – Výkonný výbor je složený z předsedy, tajemníka a hospodáře. Výkonný výbor mj. zodpovídá za ekonomické zabezpečení činnosti ČSBH, zabezpečuje komunikaci se státními orgány, zahraničními subjekty apod.

Členové jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období (2023-2026).

Členové: