Rada zástupců

Rada zástupců rozhoduje mezi valným hromadami o všech záležitostech provozu ČSBH, které nespadají do pravomoci řídícího výboru. Řádná zasedání se konají 1x ročně.

Mezi běžné povinnosti RZ patří např. schvalování rozlosování soutěží družstev, nominace reprezentace ČR apod. Rada zástupců řeší příp. odvolání proto rozhodnutí řídícího výboru, projednává návrhy členů, upravuje soutěžní řády, připravuje návrhy změn stanov apod.

Stálí členové:

  • předseda ČSBH – Jaromír Foltýn jun (2023-2026)
  • předseda Rady zástupců – Patrik Juchelka (2021-2026)

Dočasní členové:

  • jeden zástupce každého družstva 1.ligy
  • jeden zástupce každé skupiny 2.ligy