Logo Český svaz billiard-hockey

Český svaz billiard-hockey

Již od roku 1991 jsme národním sportovním svazem stolního hokeje – kategorie billiard-hockey šprtec. Organizujeme a řídíme soutěže jednotlivců i družstev v celé České republice a zajišťujeme reprezentaci stolního hokeje na mezinárodní úrovni s každoročními úspěchy.

Rada zástupců

Rada zástupců rozhoduje mezi valným hromadami o všech záležitostech provozu ČSBH, které nespadají do pravomoci řídícího výboru. Řádná zasedání se konají 1x ročně.

Mezi běžné povinnosti RZ patří např. schvalování rozlosování soutěží družstev, nominace reprezentace ČR apod. Rada zástupců řeší příp. odvolání proto rozhodnutí řídícího výboru, projednává návrhy členů, upravuje soutěžní řády, připravuje návrhy změn stanov apod.

Stálí členové:

  • předseda ČSBH – Jaromír Foltýn jun (2019-2023)
  • předseda Rady zástupců – Petr Honsa (2016-2020)
  • zástupce v mezinárodních organizacích

Dočasní členové:

  • jeden zástupce každého družstva 1.ligy
  • jeden zástupce každé skupiny 2.ligy

Partneři

WTHA Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou United Energy, a. s.

Vyhledávání


MČR 2019 BŘECLAV

Co je šprtec


Poslední články


Odběr novinek


Šprtec v ČR

Vytvořil Dominik Fiala · Mapa stránek