Český svaz billiard-hockey

vznikl v roce 1991, je národním sportovním svazem stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec. V tomto sportu je oprávněna organizovat a řídit soutěže jednotlivců i družstev v ČR, včetně mistrovství České republiky, a zabezpečovat státní reprezentaci v billiard-hockeyi. Unie HSH pro Českou republiku každoročně získává úspěchy na mistrovství Evropy i světa.

Unie hráčů stolního hokeje je přidruženým členem ČSTV a řádným členem World Table Hockey Association.

Unie HSH je zaregistrována jako občanské sdružení. Nejvyšším orgánem UHSH je valná hromada. Činnost průběžně zabezpečuje řídící výbor. Statutárním orgánem je generální sekretář.

Český svaz billiard hockey z.s.

  • Einsteinova 452/1, 109 00 Praha-Petrovice
  • Tel: 724 055 374
  • E-Mail: info@billiard-hockey.cz
  • IČ: 670 266 48
  • Bank. účet: 2201560345/2010
  • Registrace MvČR: VSP/1-5435/91-R