Most – expres

Info

=> nutno se přihlásit pouze předem !!!
=> roušky (při hře; v čase kdy nejsou hráči aktivní, nemusejí je mít, pokud dodrží předepsanou vzdálenost od ostatních)
=> podepsané čestné prohlášení
=> vstup a odchod z budovy ve stanovené časy
=> zákaz pobytu osob, které se neúčastní a/nebo neorganizují soutěž

Místo konání

SVČ Most
414%2F1%2C+Albrechtick%C3%A1%2C+Most+II%2C+Most%2C+okres+Most%2C+%C3%9Asteck%C3%BD+kraj%2C+Northwest%2C+43401%2C+Czechia