Českomoravský pohár 2016 – semifinále

ZŠ KOŠINOVA 22, BRNO, OD 10:00 HOD