rychlovka

Russia Open 2012 vyhrál Robert Tihelka (SHC Bizoni Uherčice).