Soutěže

Unie HSH organizuje na celém území České republiky soutěže jednotlivců a družstev ve stolním hokeji – šprtci a má na starosti reprezentaci České republiky na mezinárodní scéně.

Do soutěží Unie HSH se může zapojit jak jednotlivec, tak celé družstvo, podle situace v konkrétním místě.

JEDNOTLIVCI:

DRUŽSTVA: